Welkom


Het instituut speelt in op innovatie bij de overheid en in de zorg door informatietechnologie in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doelstelling; een goede gezondheid, en open en transparante overheid, structurele burgerparticipatie, beter wonen en socialer samenleven.

Visieontwikkelingen, scenario’s en onderzoek

Het eSociety Instituut werkt aan de ontwikkeling van visie en toekomstscenario’s voor zorg en overheden rond de druk op de zorg en de participatie van burgers en ondersteunt opdrachtgevers bij structurele innovatie. Dat wordt ondersteund door de uitvoering van incidenteel en meerjarig onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe toepassingen of innovatiemodellen met als thema’s onder meer Government of the Future' of 'Future Care.

Prototypen, producten en diensten

Ervaren docentonderzoekers, projectleiders en studentonderzoekers werken in hun stage of afstuderen binnen een van de onderzoeksprogramma's 'Government of the Future' of 'Future Care' aan actuele vraagstukken voor externe opdrachtgevers/partners. Daarnaast worden er conceptstudies en ontwerpen gegenereerd van informatietechnologische producten zoals onder andere webomgevingen, online gemeenschappen en toepassingen voor mobiele apparaten.

Laatste activiteiten

Bert Mulder in uitgave TranS
25 maart 2014

Bert Mulder en Marten Vente, de nieuwe bestuurder van ouderenzorgorganisatie Saffier De Residentiegroep, delen hun visie over de digitalisering van de zorg- en de transmurale zorg in een artikel van het blad TranS. Het [...]

Het Onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’
14 februari 2014

Net als de afgelopen decennia zal de ontwikkeling van ICT de komende jaren leiden tot vergaande veranderingen. Met de registratie en digitale bewerking van informatie als gemeengoed, dwingt de ontwikkeling van web 2.0 en [...]

De Werk App
13 februari 2014

In dit project heeft een student Human Technologie onderzoek gedaan alsmede een ontwerp gerealiseerd voor een app die mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ondersteunt met hun taken integratie op een nieuwe werkplek. Het project [...]

Track ‘Design & Democratie – Internationale conferentie
13 februari 2014

Het eSociety Instituut is sinds mei 2013 betrokken bij de ontwikkeling en organisatie van een nieuwe track tijdens de International Conference for E-Democracy and Open Government (CeDEM) 2014 in Krems, Oostenrijk. Deze conferentie brengt [...]

Beide papers geaccepteerd voor CeDEM conferentie
13 februari 2014

De twee papers die vanuit het eSociety Instituut van De Haagse Hogeschool voor de ‘International Conference for E-Democracy and Open Government (CeDEM) 2014’ zijn geschreven hebben beide het ‘double-blind peer review’ proces doorstaan. Dit [...]

2 nieuwe studentonderzoekers ‘Government of the Future’
11 februari 2014

Vanaf deze week zijn twee studentonderzoekers voor 20 weken gestart op de onderzoeksprojecten ‘Government of the Future’. Een student IT & Business Management start bij de Provincie Zuid-Holland met de vernieuwing van de corporate [...]