Digitale samenleving voorbeelden

Single Digital Gateway

Single Digital Gateway (SDG) is een internethub die EU-burgers en bedrijven gemakkelijke toegang biedt tot digitale openbare diensten in alle EU-lidstaten. Het legt uit aan welke regels en verplichtingen ze moeten voldoen als ze in een andere lidstaat gaan wonen, werken of ondernemen. Alle uitvoerende organisaties, inclusief lokale overheden, moeten een scala aan diensten, producten en procedures digitaal beschikbaar stellen en openstellen voor grensoverschrijdende gebruikers op het SDG-portaal. Maar wat is het duurzame ontwikkelingsbeleid van Europa en Nederland?

Elektronische identiteit

Elektronische identiteit stelt burgers en bedrijven in staat zich online te identificeren bij overheden en overheidsinstanties. In Europa zijn hierover afspraken gemaakt met eIDAS. De eIDAS-regelgeving zorgde ervoor dat overheidsorganisaties vanaf 2018 in Europa erkende inlogmethoden moeten accepteren. Wat betekent eIDAS voor gemeenten in Nederland? Daarnaast is er een nieuw voorstel gedaan voor een Europese digitale identiteit. Wat is het Europese en Nederlandse elektronische identiteitsbeleid nog meer?

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening vervangt een handgeschreven handtekening digitaal. Elektronische handtekeningen kunnen worden gebruikt door burgers en bedrijven, maar ook door (lokale) autoriteiten, bijvoorbeeld om uitgaande en interne documenten te ondertekenen. Wat hebben gemeenten met elektronische handtekeningen te maken? Waar moeten ze op letten bij het elektronisch ondertekenen van een document?

Toegankelijkheid van producten en diensten

Veel producten en diensten die op de Europese markt worden geproduceerd en aangeboden, zijn niet of onvoldoende toegankelijk voor gehandicapten. Daarom is in juni 2019 de Toegankelijkheidsrichtlijn ingevoerd. Welke producten en diensten vallen nu onder deze richtlijn? En wat betekent dit voor lokale en regionale overheden?

Digitale toegankelijkheid

Digitale diensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Om dit te faciliteren zijn internationaal diverse technische standaarden ontwikkeld die de beschikbaarheid van digitale diensten verbeteren. In de EU en Nederland is hiervoor regelgeving opgesteld. Aan welke eisen moeten gemeenten, provincies en waterschappen voldoen?

Elektronische zorg

Digitale technologie wordt steeds vaker gebruikt in het dagelijks gebruik en de zorg kan niet ontbreken. Digitale technologie maakt behandeling op afstand mogelijk. Hoe zit het met de vooruitgang van e-Health in Europa en Nederland? En wat hebben gemeenten, provincies en watercommissies met digitale zorg te maken?

Onlineshop

Om de digitale interne markt te verbeteren, moeten alle digitale kansen optimaal worden benut. E-commerce speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed e-commercebeleid leidt tot het wegnemen van online barrières, verhoogt de transparantie en concurrentie, wat uiteindelijk ten goede komt aan de consument. De regels van e-commerce evolueren voortdurend. Daarom behandelt deze pagina zowel de huidige wetgeving als nieuwe voorstellen voor e-commerce. Maar wat heeft jouw gemeente, provincie of waterschap nu precies met online shoppen te maken?